Opłaty startowe w zawodach Bieg po Puszczy 2022 oraz wyścigu rowerowym Gravel w Puszczy

Do 13 maja:

W przypadku zapisów on-line i wniesienia opłaty w terminie pomiędzy 8 marca, a 13 maja.

  1. 80 zł – IX Półmaraton,
  2. 65 zł – Leśna dziesiątka,
  3. 55 zł – Gravel w Puszczy.

W dniu zawodów:

W przypadku zapisów on-line i wniesienia opłaty w dniu zawodów w biurze zawodów lub w przypadku zapisów i opłat w dniu zawodów w biurze zawodów.

  1. 110 zł – IX Półmaraton,
  2. 95 zł – Leśna dziesiątka,
  3. 75 zł – Gravel w Puszczy,
  4. 30 zł – Bieg Leśników.

Zwroty

Opłata wniesiona za udział w zawodach nie podlega zwrotowi. W przypadku niemożliwości zorganizowania zawodów w zaplanowanym terminie, organizator przede wszystkim dołoży starań, aby przenieść je na inny dzień.

Seniorzy

Osoby, które najpóźniej do 13.05.2022 r. ukończą 55 lat i zarejestrują się w dniu zawodów, w biurze zawodów, mogą startować bez ponoszenia opłat startowych.