Opłaty startowe w zawodach Bieg po Puszczy 2021 oraz Wyścig 21 km

Od 8 marca do 23 maja:

W przypadku zapisów on-line i wniesienia opłaty w terminie pomiędzy 8 marca, a 23 maja.

  1. 65 zł – VIII Półmaraton,
  2. 50 zł – Leśna dziesiątka,
  3. 45 zł – Wyścig Rowerowy.

W dniu zawodów:

W przypadku zapisów on-line i wniesienia opłaty w dniu zawodów w biurze zawodów lub w przypadku zapisów i opłat w dniu zawodów w biurze zawodów.

  1. 100 zł – VIII Półmaraton,
  2. 80 zł – Leśna dziesiątka,
  3. 60 zł – Wyścig Rowerowy,
  4. 20 zł – Bieg Leśników;

Zwroty

W przypadku niemożliwości zorganizowania zawodów w dniu 30 maja z powodów siły wyższej Organizator przede wszystkim dołoży starań, aby przenieść imprezę na 8 sierpnia 2021 roku. Opłata wniesiona za udział w zawodach nie podlega zwrotowi;

Seniorzy

Osoby, które najpóźniej do 30.05.2021 r. ukończą 60 lat i zarejestrują się w dniu zawodów, w biurze zawodów, mogą startować bez ponoszenia opłat startowych.